Welkom

Wettelijke Informatie

IMPRESSARIUM voor België

 

Verantwoordelijk voor de inhoud van de website

 

MACADAM EUROPE

Schaarbeeklei 613
1800 Vilvoorde

 

URL: http://www.macadam. be

 

Tel. +32 2 255 10 10

 

contact : info.belgium@macadam.eu

 

Zetel van de vestiging :

MACADAM EUROPE

Schaarbeeklei 613
1800 Vilvoorde

btw be 0881.767.513

 

BTW BE 0881.767.513

 

CEO

Jean Thomas

 

IMPRESSARIUM voor Nederland

 

MACADAM NEDERLAND

Tankval 3

2408 ZC Alphen aan den Rijn

 

URL: http://www.macadam.nl

 

tel. : 31 172 475490

 

contact : info.netherlands@macadam.eu

 

 

Zetel van de vestiging :

MACADAM NEDERLAND

Tankval 3

2408 ZC Alphen aan den Rijn

 

BTW NL 813.474.152.B01

 

CEO

Jean Thomas


GEBRUIK VAN DEZE SITE:


Deze site is het eigendom van Macadam en wordt door Macadam beheerd. Macadam verleent u een beperkte licentie om persoonlijk gebruik te maken van deze site, maar niet om inhoud geheel of gedeeltelijk te downloaden  (behalve foto's, publicaties, technische documenten of andere informatie) of te wijzigen, tenzij mits uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Macadam. Deze licentie verleent de gebruiker geen recht op wederverkoop of commercieel gebruik van de site en diens inhoud, noch het recht op vergaring of gebruik van productlijsten en -beschrijvingen. Evenmin geeft deze licentie u het recht op afgeleid gebruik van de site of diens inhoud of het recht om accountgegevens te downloaden of te kopiëren ten behoeve van een andere handelaar. De licentie verleent u ook geen recht om aan data mining te doen,  robots te gebruiken of andere gelijkaardige datavergarings- en extractiemethodes toe te passen. Het is verboden om deze site geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te  vermenigvuldigen, te kopiëren, te verkopen, te herverkopen, te bezoeken of te exploiteren voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Macadam. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van framing of andere inkaderingstechnieken om eender welk  handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie van Macadam (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) in te voeren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan meta-tags of andere "verborgen tekst" aan te wenden bij het gebruik van Macadams naam of handelsmerken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  Macadam. Elk niet-toegelaten gebruik leidt tot de onmiddellijke intrekking van de toestemming of de licentie die door Macadam werd verleend.

DISCLAIMER:


De informatie die zich op deze site bevindt en die op of door middel van deze site (de "Site") geconsulteerd kan worden, wordt door Macadam ter beschikking gesteld met als doel de gebruiker algemene richtlijnen en algemene, nuttige informatie aan te reiken . Macadam is eigenaar en licentiehouder van alle teksten, gegevens, afbeeldingen en andere informatie op de Site. Macadam heeft al het mogelijke gedaan om te garanderen dat de informatie op deze site nauwkeurig en betrouwbaar is. Toch kan het gebeuren dat er fouten optreden. Daarom verwerpt Macadam nadrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties, van eender welke aard ook, die verband houden met deze pagina's. IN GEEN GEVAL KAN MACADAM AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ONRECHTSTREEKSE OF GEVOLGVERLIEZEN of -SCHADE (AL DAN NIET VOOR VERLIES VAN WINST) OPGELOPEN DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE PAGINA'S.

De site bevat links en verwijzingen naar andere websites, hulpbronnen en websitebezoekers. Links naar en van websites van derde partijen, die beheerd worden door derde partijen zijn niet afhankelijk van enige goedkeuring door Macadam, noch door dochtermaatschappijen of filialen, voor hun hulpbronnen of inhoud.

Elk onderwerp, alle functies, gegevens en informatie waartoe deze site toegang verleent, worden aangereikt "zoals ze zijn". Macadam vertegenwoordigt noch waarborgt op geen enkele manier de inhoud, gegevens, informatie en functies waartoe deze site toegang verleent voor wat betreft producten, diensten en hyperlinks naar een derde partij. Noch kan Macadam verhinderen dat gevoelige informatie die beschikbaar is via gelinkte sites overgedragen wordt.

Macadam kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door virussen die de computerhardware, besturingssystemen of browsers kunnen infecteren.

Macadam verwijst naar de groep van Macadam-bedrijven, waarvan elk bedrijf een aparte en onafhankelijke juridische entiteit is

 

  • Macadam Europa nv/sa
  • Macadam Frankrijk bvba
  • Macadam Duitsland Bvba
  • Macadam Nederland bv
  • Macadam Spanje nv