Welkom

Privacy

Werkaanbiedingen:


Deze site kan informatie bevatten over werkgelegenheid bij Macadam. Indien u beslist te solliciteren voor een vacature, gaan we ervan uit dat u, door een aanvraagformulier in te vullen of ons uw CV op  te sturen, ermee instemt dat Macadam elk persoonlijk gegeven uit uw aanvraag/CV gebruikt, behoudt of vernietigt met als doel uw kandidatuur in overweging te nemen, in overeenstemming met onze standaardwervingsprocedures en de doelstellingen die hieronder uitvoerig beschreven worden.
Gelieve niet te solliciteren indien u er niet mee instemt dat Macadam uw gegevens gebruikt,  behoudt of vernietigt voor een of meerdere van de onder vermelde redenen:
Mogelijks geven we er de voorkeur aan uw gegevens in een bestand te bewaren gedurende 12 maanden en u op de hoogte te brengen van alle vacatures die zich gedurende die periode aandienen en die bij uw profiel aansluiten. In voorkomend geval hebt u de gelegenheid om - indien u dat wenst - voor die vacatures te solliciteren.
Mogelijks gebruiken we uw gegevens voor marktonderzoek, meer in het bijzonder onderzoek dat gericht is op de verbetering van het wervingsproces en het HR-beleid en -procedures.